شرایط اعطای نمایندگی

افراد حقیقی و حقوقی که تمایل دارند بعنوان نماینده شرکت سفیران سلامت و نشاط در حوزه استعدادیابی ورزشی فعالیت کنند در صورت دارا بودن شرایط نمایندگی می توانند فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده تا در اولین فرصت با آنها تماس گرفته شود.

  • دارا بودن مدرک تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • در صورتی که متقاضی مدرک تحصیلی تربیت بدنی ندارد برخورداری از تیم فنی دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی
  • دارا بودن یا تهیه بسته کامل تجهیزات مورد نیاز برای اجرای فرآیند استعدادیابی ورزشی سفیر شامل کالیپر، سگمومتر، متر آنتروپومتریکی، دینامومتر و قدسنج (قیمت ها در فروشگاه موجود است)
  • شارژ اولیه سامانه استعدادیابی به ارزش حداقل یک میلیون تومان
  • تعهد به فراگیری و اجرای دقیق فرآیند ها و اصول و ضوابط شرکت در حوزه نمایندگی
  • ترجیحا برخورداری از محلی مشخص و ثابت در حوزه نمایندگی برای فعالیت

شرایط آغاز همکاری

در صورت عقد قرارداد و شروع همکاری بعنوان نماینده شرکت ورزشی سفیران سلامت و نشاط در حوزه استعدادیابی ورزشی، در ابتدا یک دوره آموزشی رایگان ۴ ساعته در شهر تهران برای نماینده جدید گذاشته می شود و کلیه مهارت های لازم برای اجرای فرآیند استعدادیابی ورزشی سفیر آموزش داده می شود. اکانت نماینده مذکور در سامانه استعدادیابی فعال می شود و شیوه استفاده از آن نیز آموزش داده می شود. در پایان تجهیزات مورد نیاز در اختیار وی قرار می گیرد و نماینده مورد نظر می تواند به صورت رسمی فعالیت خود در حوزه نمایندگی را آغاز نماید. در طول مدت قرار داد پشتیبانی فنی رایگان از سامانه استعدادیابی صورت می گیرد و نماینده می تواند از ظرفیت های تبلیغاتی و برندی شرکت ورزشی سفیران سلامت و نشاط نیز استفاده نماید.